28. 11. 2017

Anténa

Možný výstup rádiového přijímače druhého kanálu (zásuvka N.O.). Zásuvka: 5 A - 24 V (stejnosměrný proud).

Připojte k příslušným svorkám vodič antény RG58.

aktivace rádioveho příkazu

Vysokofrekvenční karta

Připojujte vysokofrekvenční kartu k elektronické kartě PO ODPOJENÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ (a po odpojení všech baterií).
Poznámka: Je-li elektronická karta pod proudem, způsobí nabuzení vysokofrekvenční karty.

Vysokofrekvenční karta

Vysílače

Ukládání vysílače do paměti

- Držte stisknuté tlačítko CH1 na elektronické kartě. Dioda bude blikat.
CH1 = Kanál pro přímý příkaz pro funkci karty převodového motoru, (příkaz „pouze otevírání / otevírání - zavírání - a naopak“ nebo „otevírání zastavení - zavírání - zastavení“, v závislosti na volbě provedené pomocí mikrospínačů 2 a 3).

Ukládání vysílače do paměti

- Stiskněte tlačítko vysílače, aby došlo k uložení signálu do paměti. Dioda zůstane svítit a informuje tak uživatele o úspěšném uložení do paměti.

- Opakujte postup pro tlačítko CH2, které sdruženo s dalším tlačítkem na vysílači.

CH2 = kanál pro přímý příkaz pro přídavné zařízení nebo pro ovládání dvou propojených motorů, které jsou připojeny ke svorce B1-B2.

Články