04. 12. 2017

Instalace bezpečnostní lišty

Varování: Nesprávná montáž může způsobit vážné poškození. Dodržujte všechny montážní pokyny.

Předběžné kontroly

Před montáží je nutné ověřit, zda je místo pro upevnění citlivé nárazové lišty vhodné.

Nářadí a materiály

Ujistěte se, zda jsou v dosahu všechny nezbytné materiály a nářadí, aby byla umožněna maximálně bezpečná montáž závory podle platných předpisů. Na následujícím obrázku je uvedena minimální sestava nářadí pro montáž zařízení.

Nářadí a materiály pro instalaci bezpečnostní lišty

Seznam kabelů

Připravte si koryta a trubice pro vedení elektrické kabeláže tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození.
Doporučené typy kabelů:


Zapojení Typ kabelu a minimální průřez Maximální přípustná délka kabelu
A - Výstupní svorky C - N.C. FROR (ohebný) 2 x 0,5 mm2 30 m *
B - Výstupní svorky C - N.C. - N.O. FROR (ohebný) 3 x 0,5 mm2 30 m *
C - Výstupní svorky C - N.C. + Napěťový přívod 12-24V FROR (ohebný) 4 x 0,5 mm2 30 m *

* Při delším úseku lze použít delší kabel.

Instalace bezpečnostní lišty

Další článek ze série Bezpečnostní lišty si můžete přečíst zde:

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Diskuse

Články

Bezpečnostní pokyny BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje