04. 12. 2017

1) Stanovte místo, které má být chráněno. Nominální délka (LN). Pozn.: při svislém umístění snižte nominální délku (LN) o 30 mm, aby nedošlo ke kontaktu se zemí.

úprava nárazové lišty

2) Hliníkový (LP) a pryžový profil (LG) zkraťte odřezáním následovně: LP = LN - 40 mm; LG = LN - 285 mm.

úprava nárazové lišty

3) Do hliníkového profilu vyvrtejte na obou stranách otvory ∅ 3 mm k zajištění zátek, vložte mechanismus s připojením kabelu a dotáhněte dva šrouby UNI6955 ∅ 3,9 x 13.

úprava nárazové lišty

4) Do hliníkového profilu vložte pryžový profil až ke hraně mechanismu a otvorem v horní části pouzdra protáhněte ocelové lanko.

úprava nárazové lišty

5) Vložte mechanismus s upevněným mikrospínačem. Poté uvolněte mírným stlačením dolů páku a dotáhněte dva šrouby UNI6955 ∅ 2,9 x 13.

úprava nárazové lišty

6) Ocelové lanko vložte do pojistného čepu; sestavu zasuňte do páky, napněte lanko a dotáhněte šroub. Po úpravě přečnívající konec lanka odstřihněte.

úprava nárazové lišty

7) Stavitelným šroubem upravte napnutí lanka na mechanismu a zkontrolujte pomocí měřiče elektrického odporu na svorce NC, zda mikrospínač pracuje správně. Důležité: správné nastavení je takové, kdy se mechanismus spustí po max. 20 mm deformaci. Mechanismus zajistěte pomocí šroubu.

úprava nárazové lišty

úprava nárazové lišty

8) Pouze pro vertikální montáže: k ochraně před tvorbou kondenzátu uvnitř krytky vyvrtejte ve spodní části ve vyznačené oblasti otvor ∅ 4 mm. Nasuňte krytku a připevněte ji třemi šrouby UNI 6954 3,9 x 13 mm s příslušnými podložkami.

úprava nárazové lišty

9) POZNÁMKA: pokud je nárazová lišta umístěna svisle, mechanismus s upevněným mikrospínačem musí být umístěn ve vyvýšené poloze. Tři nosné držáky umístěte ve stejné vzdálenosti od sebe, vyvrtejte otvory ∅ 4 mm a zajistěte je pomocí šroubů + přizpůsobenými vložkami nebo pomocí samořezných šroubů ke kovovému povrchu nebo podobnými ekvivalenty. Všechny šrouby musí být se zapuštěnou hlavou.

úprava nárazové lišty

10) Vyvrtejte otvor do hliníkového profilu a opatřete jej průchodkou pro vedení kabelu. Otvorem protáhněte elektrický kabel. Doporučuje se provést zkoušku, zda je možné kabelem v otvoru volně posouvat. U položek DF15/17/20 je otvor již vyvrtán.

úprava nárazové lišty

11) Vyvrtejte otvor ∅ 0,5 mm a zajistěte pomocí šroubů UNI 6954 ∅ 3,9 x 13.

úprava nárazové lišty

Další článek ze série Bezpečnostní lišty si můžete přečíst zde:

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Diskuse

Články

Bezpečnostní pokyny BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje