04. 12. 2017

Elektrické zapojení

Výběr kabelů je uveden v článku "Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů", seznam kabelů.

Elektrické zapojení nárazové lišty ke svorkám ovládacího panelu pro bezpečnostní kontakty NC.

El. zapojení bezpečnostní lišty

Elektrické zapojení s řídícím panelem (DFI) připojenou mezi nárazovou lištu umístěnou na pohyblivém křídle brány a ovládacím panelem.

El. zapojení bezpečnostní lišty

Po elektrickém propojení nasaďte zátky a zajistěte je třemi šrouby UNI6954 ∅ 3,9 x 13 s podložkami.
POZOR! Před zajištěním zátky se ujistěte, zda je okraj mikrospínače nárazové lišty ve správné poloze (viz článek "Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky", bod 7).

El. zapojení bezpečnostní lišty

Další článek ze série Bezpečnostní lišty si můžete přečíst zde:

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Diskuse

Články

Bezpečnostní pokyny BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje