04. 12. 2017

Pravidelná údržba

Nárazová lišta nevyžaduje speciální údržbu, ale je dobrým zvykem pravidelně (dvakrát ročně) kontrolovat stav pryžové lišty a kontrolu správné funkce vlastního zařízení.
Každá kontrola musí být zaznamenána (v návodu k použití v části záznamů o údržbě).
Navíc podle potřeby lze zařízení očistit a odstranit z něj prach a nečistoty pomocí vysavače nebo navlhčeného hadříku (nepoužívejte rozpouštědla a čistící prostředky).

Jakékoliv změny provedené v bezpečnostním zařízení mohou přivodit nebezpečnou situaci!

Odstraňování poruch

Porucha Možné příčiny Kontrola a řešení
Nárazová lišta nereaguje Poškozené propojení

Zabraňte používání automatického systému,
protože není bezpečný, přivolejte technika

Nárazová lišta reaguje se zpožděním Mikrospínač není správně nastaven Přivolejte technika

Automatizovaný systém se
neuzavírá

Nárazová lišta je přitisknuta

Poškozené propojení

Zkontrolujte, zda lišta nezachytila nějaký předmět
nebo zda není okraj zdeformován (přivolejte technika)

Další článek ze série Bezpečnostní lišty si můžete přečíst zde:

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Diskuse

Články

Bezpečnostní pokyny BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje