28. 11. 2017

Pohonná jednotka

Tento výrobek je kompletně navržen a vyroben společností CAME Cancelli Automatici s.p.a. a odpovídá požadavkům aktuálních bezpečnostních předpisů.
Záruka 24 měsíců, nedojde-li k porušení podmínek záruky. Pohonná jednotka je vyrobena z hliníkové slitiny, uvnitř které pracuje ireverzibilní, elektromechanický převodový motor a kde se také nachází vložka z plastu ABS, ve které je uložena elektronická karta a transformátor.


Důležité! Zkontrolujte, zda jsou příkazová a bezpečnostní zařízení včetně příslušenství originální produkty CAME. Tak bude zaručena bezpečná montáž a jednoduchý provoz i údržba celého zařízení.

Popis jednotlivých částí

1 - Horní kryt
2 - Kryt nastavovacích šroubů
3 - Podpěra řídicí desky
4 - Dorazy BX74 - 78
6 - Přední kryt ovládacího panelu
7 - Dvířka pro uvolnění převodového motoru
8 - Montážní deska
9 - Montážní šroub
10 - Podložka montážního šroubu
11 - Matice

Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78

Rozměry pohonů BX 74-78

Rozměry Bx 74-78


Další článek ze série Montáž pohonu BX 74 -78 si můžete přečíst zde:

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů


Diskuse

Články

Bezpečnostní pokyny BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje