28. 11. 2017

Montáž musí být prováděna pouze zkušenými kvalifikovanými osobami a během montáže musí být dodržovány všechny platné předpisy.

Předběžné kontroly

Před zahájením montáže proveďte následující:


• Ujistěte se, zda je brána stabilní a zda jsou v dobrém provozním stavu její kolečka a zda jsou také správně namazána.
• Základová deska musí být pevně zajištěna v zemi. Musí vyčnívat nad povrchem a nesmí na ní být žádné nepravidelnosti, které by mohly způsobit problémy při pohybu brány.
• V horních vodicích lištách nesmí docházet k žádnému tření.
• Zkontrolujte přítomnost mechanických dorazů pro otevírání a zavírání brány.
• Zkontrolujte, zda je pohonná jednotka připevněna k pevnému povrchu a zda je chráněna před nárazy.
• Ujistěte se, zda máte k dispozici vhodné omnipolární vypínací zařízení, u kterého nebude vzdálenost mezi kontakty větší než 3 mm a nezávislé napájení (s možností odpojení).
• Zkontrolujte, zda jsou všechna zapojení uvnitř skříně (která zajišťují spojení s bezpečnostním okruhem) opatřena dodatečnou izolací před ostatními vnitřními částmi pod proudem.
• Zkontrolujte, zda máte k dispozici vhodná vedení a potrubí pro elektrické vodiče, které je budou chránit před mechanickým poškozením.

Nářadí a materiály

Zkontrolujte, zda máte k dispozici nářadí a materiály, které budete potřebovat pro montáž zařízení, abyste mohli pracovat v bezpečném prostředí podle platných norem a předpisů. Na následujícím obrázku je uvedena minimální sestava nářadí pro montáž zařízení.

Nářadí a materiály pro instalaci pohonu BX 74-78

Další článek ze série Montáž pohonu BX 74 -78 si můžete přečíst zde:

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů


Diskuse

Články

Bezpečnostní pokyny BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje