28. 11. 2017

Zapojení Typ vodiče Délka vodiče 1 až 10 m Délka vodiče 10 až 20 m Délka vodiče 20 až 30 m
Napájení ovládacího panelu 230 V

FROR CEI

20-22 CEI EN

50267-2-1


3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2 3G x 4 mm2
Maják 2 x 0,5 mm2 2 x 1 mm2 2 x 1,5 mm2
Vysílač fotobuňky 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2
Přijímač fotobuňky 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2
Napájení příslušenství 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 1 mm2
Bezpečnostní a ovládací zařízení 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2
Připojení antény RG58 Max. 10 m

Poznámka: Odlišuje-li se délka vodiče od údajů specifikovaných v tabulce, musíte určit správný průřez vodiče na základě aktuálních hodnot odběru proudu připojených zařízení a na základě norem specifikovaných v předpisu CEI EN 60204-1. Pro připojení, která vyžadují několik postupných zátěží, musí být velikosti uvedené v tabulce znovu přehodnoceny podle aktuálních hodnot odběru proudu a aktuálních vzdáleností. Jsou-li připojována zařízení, která nejsou popsána v tomto návodu, postupujte prosím podle pokynů, které jsou uvedeny v jejich návodech k použití.

Další článek ze série Montáž pohonu BX 74 -78 si můžete přečíst zde:

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů


Diskuse

Články

Bezpečnostní pokyny BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje