28. 11. 2017

Následující aplikace představují pouze příklady, protože místo pro montáž motoru a příslušenství závisí na výskytu překážek. Volba nejvhodnějšího řešení závisí zcela na pracovníkovi, který provádí montáž systému.

- Vykopejte vedle brány jámu (viz rozměry uvedené na nákresu).
Připravte si trubice, které budete potřebovat při zapojování elektrických kabelů vycházejících ze spojovací skříně.
Poznámka: Počet trubic závisí na typu systému a na příslušenství, které bude u systému použito.

Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

- Připravte si dřevěné bednění, které musí být větší než montážní deska a vložte toto bednění do vykopané jámy.
Bednění by mělo vyčnívat zhruba 50 mm nad povrchem terénu. Vložte do dřevěného bednění železnou mřížku, která bude vyztužovat beton.

Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78,

- Připravte si montážní desku, vložte do otvorů šrouby a zajistěte je pomocí dodaných matic a podložek. Pomocí šroubováku nebo kleští odehněte předlisované konzoly.
- Položte montážní desku na horní část mřížky. Pozor! Trubice musí procházet příslušnými otvory v montážní desce.

Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

- Při určování polohy montážní desky vzhledem ke hřebenu použijte rozměry uvedené na nákresu. Naplňte dřevěné bednění betonem a počkejte minimálně 24 hodin, dokud nedojde k jeho ztvrdnutí.

Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

- Odstraňte dřevěné bednění a vyplňte prostor jámy kolem betonu zeminou.

Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

- Odstraňte ze šroubů matice s podložkami. Montážní deska musí být čistá, dokonale srovnaná a závity šroubů musí zcela vyčnívat nad povrch desky. Zasuňte elektrické vodiče do trubic tak, aby vyčnívaly asi 400 mm.

Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

- Po uvolnění bočních šroubů sejměte kryt z převodového motoru, pomocí šroubováku nebo nůžek uvolněte průchozí otvory pro vodiče a položte převodový motor na montážní desku. Pozor! Elektrické vodiče musí procházet uvolněnými otvory.

Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

- Pomocí vyrovnávacích šroubů zvedněte převodový motor zhruba 5 až 10 mm nad montážní desku, aby bylo později umožněno seřízení polohy mezi hřebenem a ozubeným kolem.

Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

- Následující obrázky znázorňující montáž hřebenu mají pouze informativní charakter. Volba nejlepšího řešení závisí na pracovníkovi, který provádí montáž. Odblokování převodového motoru ("Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78"). Položte hřeben na ozubené kolo motoru. Přivařte nebo jiným pevným způsobem připevněte hřeben ke konstrukci brány po celé její délce. Při sestavování jednotlivých kusů hřebene použijte přebytečný kus a umístěte tento kus pod spojovací bod jako na uvedeném nákresu. Potom celou sestavu zajistěte pomocí dvou upínacích svorek.
Poznámka: Jakmile bude hřeben připevněn k bráně, nastavte vzdálenost mezi ozubeným kolem a hřebenem.

Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

- Ručně otevírejte a zavírejte bránu a poznamenejte si vzdálenost mezi ozubeným kolem a hřebenem. Při seřizování používejte ocelové závitové vyrovnávací šrouby (seřízení ve svislém směru) a vyrovnávací otvory (seřízení ve vodorovném směru). Tak zabráníte působení hmotnosti brány na pohonnou jednotku.

Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Po ukončení seřízení zajistěte sestavu pomocí matic s podložkami. Po provedení seřízení nasaďte na elektronickou kartu pevný kryt.

Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Další článek ze série Montáž pohonu BX 74 -78 si můžete přečíst zde:

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů


Diskuse

Články

Bezpečnostní pokyny BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje