05. 12. 2017

Motory typu BX se používají pro otevírání posuvných bran.

Jejich konstrukce je stanovena dle norem Evropské unie a splňuje přísná bezpečnostní kritéria.

Ruční odblokování převodového motoru

Před zahájením jakékoliv práce na zařízení odpojte pohon od napájení, aby nemohlo dojít k nebezpečným nehodám v důsledku náhodného pohybu pohonu.

Postupujte následovně:

Trojhranným klíčem otevřete dvířka pro uvolnění pohonu (otočte klíčem proti směru hod. ručiček o čtvrt otáčky, během toho na klíč mírně zatlačte). Otočte žlutou páčkou proti směru hod. ručiček, dokud nelze bránou volně pohybovat. Pro návrat pohonu do normálního stavu otočte žlutou páčkou po směru hod. ručiček, dokud nebude páčka zcela dotažena. V případě nedotažení žluté páčky bezpečnostní pojistka motor nezprovozní.

Odblokování pohonu BX 74-78

Výpadek proudu

Při výpadku proudu jsou křídla brány uzamčena díky samosvorné převodovce v servomotoru. Odbklokování křídla brány provedeme změnou polohy klíčku odblokovacího zařízení viz obrázek výše. Potom můžeme bránovými křídly pohybovat manuálně. Při opětovném připojení proudu do sítě vrátíme klíček odblokovacího zařízení do původní polohy. Potom můžeme bránu používat na dálkové ovládání.

Obdobným způsobem se postupuje při poruše servomotoru, či dálkového ovládání.

Porucha servomotoru

1) Nejprve se přesvědčíme, zda-li není překážka mezi fotobuňkami.

2) Zkontrolujeme, zda-li není vypnutý jistič přívodu 230 V (rovodná skříň).

3) Při nefunkčnosti dálkového ovladače je nutné vyměnit baterii, přestože ovladač vydává světelný signál.

4) V případě, že po provedení těchto 3 zákroků servomotor nereaguje, je nutné volat odbornou firmu, která prováděla montáž.

Další článek ze série Montáž pohonu BX 74 -78 si můžete přečíst zde:

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů


Diskuse

Články

Bezpečnostní pokyny BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje