28. 11. 2017

1) Zkoordinujte směr pohybu převodových motorů „A“ a „B“ změnou směru otáčení u motoru „B“ (viz strana 11 -
Převodový motor, koncový doraz a kódovací zařízení).

Připojení dvou propojených motorů pomocí samostatného příkazu

2) Proveďte elektrická zapojení na příkazové kartě převodového motoru „A“ podle pokynů v části 6.3 Elektrická zapojení.

Připojení dvou propojených motorů pomocí samostatného příkazu

3) Na obou kartách proveďte stejná nastavení a aktivujte stejné funkce (pomocí mikrospínačů).

Připojení dvou propojených motorů pomocí samostatného příkazu.

4) Proveďte zapojení mezi dvěma příkazovými kartami jako na uvedeném obrázku.
Poznámka: Tlačítko pro částečné otevírání (2-3P) musí být připojeno ke svorkovnici příkazové karty zmíněného motoru (motor A pro otevírání doleva a motor B pro otevírání doprava).

Připojení dvou propojených motorů pomocí samostatného příkazu

5) Do příkazové karty motoru A zasuňte vysokofrekvenční kartu. Aktivujte rádiový příkaz pomocí kanálu CH2 (viz kapitola 7). Po uložení kódu do paměti připojte kontakty B1 a B2 ke kontaktům 2 a 7. Na obou kartách zvolte typ příkazu (viz mikrospínače 2 a 3).

Připojení dvou propojených motorů pomocí samostatného příkazu

Články