28. 11. 2017

Základní popis

Pro napájení elektronické karty používejte svorky L-N, na které bude přivedeno napětí 230 V (střídavý proud) s maximální frekvencí 50 / 60 Hz. Pro napájení příkazových zařízení a příslušenství používejte napájecí napětí 24 V. Pozor! Celkový výkon příslušenství nesmí překročit 20 W. Fotobuňky mohou být nastaveny pro opětovné otevírání během zavírání (2- C1), dočasné zastavení, úplné zastavení a detekci překážky, kdy je zastaven motor.

Poznámka: Je-li rozpojen normálně zapojený bezpečnostní kontakt (2-C1, 2-C3 nebo 1-2), začne blikat signalizační dioda (viz položka 11, hlavní součásti). Dojde-li během otevírání nebo zavírání brány k detekci překážky, optický snímač změní směr pohybu brány.

Varování: Jakmile budou detekovány 3 překážky a pohybuje-li se brána v režimu otevírání, brána se zastaví a bude znemožněn režim automatického zavírání. Chcete-li obnovit pohyb brány, stiskněte příkazové tlačítko nebo použijte dálkové ovládání. Všechna zapojení jsou chráněna pojistkami – viz tabulka.

TECHNICKÉ INFORMACE
Napájení 230 V - 50/60 Hz
Maximální povolený výkon

200 W (BX74)

300 W (BX78)

Klidová spotřeba proudu

2,6 A (BX74)

2,4 A (BX78)

Maximální výkon příslušenství s napájecím napětím 24 V 20 W

TABULKA POJISTEK
Chráněné zařízení: Pojistka:
Řídicí deska (síť)

5 A - F

Příslušenství

1 A - F

Příkazová zařízení 630 mA - F

Karta zajišťuje provádění následujících funkcí:
- Automatické zavírání po příkazu pro otevírání
- Předběžné blikání výstražného světla
- Detekce překážky, je-li brána v jakémkoliv bodě pohybu

K dispozici jsou následující příkazové režimy:
- Otevírání / zavírání
- Otevírání / zavírání v režimu zachování prováděné akce
- Částečné otevírání
- Úplné zastavení


Příslušné regulátory regulují:
- Provozní dobu automatického zavírání
- Částečné otevírání


Varování! Před zahájením práce na tomto zařízení vždy odpojte hlavní napájení a odpojte také všechny baterie pro nouzové napájení.

Další článek ze série Řídící panel pohonu BX 74 -78 si můžete přečíst zde:

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Diskuse

Články

Bezpečnostní pokyny BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje