28. 11. 2017

Převodový motor, koncový spínač a kódovací zařízení.
Popis standardního elektrického zapojení pro montáž prováděnou vlevo.

Řídící panel - hlavní součásti

Úpravy týkající se elektrického zapojení pro montáž prováděnou vpravo.

Řídící panel - hlavní součásti

Proveďte opačné zapojení fází převodového motoru (U-V) a koncového spínače (FA-FC).

Nápajení pro příslušenství

Kabelové oko se šroubem a podložkou pro připojení k uzemnění.

Svorky pro napájení následujícího příslušenství:
- 24 V střídavý proud

- Maximální povolený výkon: 35 W

Řídící panel - hlavní součásti

Výstražná zařízení

Blikající světlo upozorňující na pohyb (kontaktní rozsah: 230 V – max. 25 W)
- Bliká během zavírání nebo otevírání brány.

Světlo pracovního cyklu: (kontaktní rozsah: 230 V – max. 60 W). Osvětluje pracovní prostor a zůstává svítit od okamžiku, kdy se brána začíná otevírat a svítí dokud nedojde k úplnému uzavření brány (včetně doby, která je určena pro automatické zavírání brány). Není-li automatické zavírání aktivováno, světlo zůstane svítit pouze během pohybu brány.

Světlo upozorňující na otevřenou bránu (kontaktní rozsah: 24 V – max. 3 W).
- Upozorňuje na stav, kdy je brána otevřena. Zhasne, jakmile bude brána zavřena.

Světlo upozorňující na zavřenou bránu (kontaktní rozsah: 24 V – max. 3 W).

- Upozorňuje na stav, kdy je brána zavřena. Zhasne, jakmile bude brána otevřena.

Řídící panel - hlavní součásti

Příkazová a ovládací zařízení

Tlačítko Stop (N.C. – vypínací kontakt)
- Tlačítko pro zastavení brány. Znemožňuje automatické zavírání. Chcete-li pohyb brány obnovit, stiskněte příkazové tlačítko nebo tlačítko na dálkovém ovládání. Poznámka: Není-li používáno, nastavte dvoupolohový spínač funkce 9 do polohy ON (zapnuto).

Přepínač s klíčkem a tlačítko pro částečné otevření (N.O. – spínací kontakt)
- Částečné otevření brány umožňující průchod chodců.

Přepínač s klíčkem a příkazové tlačítko (N.O. – spínací kontakt)
- Příkaz pro otevírání a zavírání brány. Stisknutím tlačítka nebo otočením klíčku dojde ke změně pohybu brány nebo k jejímu zastavení v závislosti na nastavení dvoupolohových přepínačů funkcí.

Řídící panel - hlavní součásti

Bezpečnostní zařízení

Vypínací kontakt (N.C.) pro «dočasné zastavení»
- Vstup pro bezpečnostní zařízení splňující požadavky normy EN 12978, jako jsou fotobuňky. Je-li brána v pohybu, zastaví se a automaticky se zavře (byla-li tato funkce zvolena).

Řídící panel - hlavní součásti

Vypínací kontakt (N.C.) pro «opětovné otevírání během zavírání brány»
- Vstup pro bezpečnostní zařízení splňující požadavky normy EN 12978, jako jsou fotobuňky. Je-li kontakt během otevírání brány rozpojen, dojde ke změně směru pohybu brány.

Řídící panel - hlavní součásti

Vypínací kontakt (N.C.) pro «dočasné zastavení»

Řídící panel - hlavní součásti

Vypínací kontakt (N.C.) pro «opětovné otevírání během zavírání brány»

Řídící panel - hlavní součásti
Další článek ze série Řídící panel pohonu BX 74 -78 si můžete přečíst zde:

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru


Diskuse

Články

Bezpečnostní pokyny BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje