28. 11. 2017

Mikrospínače pro volbu funkce

Dvoupolohový mikrospínač (10)

1 ON - Automatické zavírání - Časový spínač automatického zavírání je aktivován, jakmile brána dosáhne dorazové polohy pro otevírání. Tato doba je nastavitelná a v každém případě je podmíněna aktivací jakéhokoli bezpečnostního zařízení. Není aktivována po úplném zastavení brány v rizikové situaci nebo během výpadku proudu.
2 ON - Funkce Otevírání - zastavení - zavírání - zastavení pomocí tlačítka [2-7] a rádiového vysílače (s vloženou vysokofrekvenční kartou).
2 OFF - Funkce Otevírání - zavírání pomocí tlačítka [2-7] a rádiového vysílače (s vloženou vysokofrekvenční kartou).
3 ON - Funkce Pouze otevírání pomocí rádiového vysílače (s vloženou vysokofrekvenční kartou).
4 ON - Přítomnost obsluhy Brána provádí požadov. akci, dokud je stisknuto tlačítko (tlačítko 2-3P pro otevírání a tlačítko 2-7 pro zavírání).
5 ON - Blikajicí výstražné světlo před zahájením otevírání a zavírání brány - Následuje po příkazu k otevírání a zavírání brány, výstražné
světlo připojené ke svorce [W-E1] bliká po dobu 5 sekund před zahájením pohybu.
6 ON - Detekce překážky - Je-li zastaven motor (brána je zavřena nebo po příkazu k úplnému zastavení) zabraňuje jakémukoli pohybu, detekují-li bezpečnostní zařízení, jako jsou fotobuňky, jakékoli překážky.
7 OFF - Otevírání během zavírání - Detekují-li fotobuňky během zavírání brány jakoukoli překážku, dojde ke změně směru pohybu brány a brána se zcela otevře. Připojte bezpečnostní zařízení ke svorkám [2-C1]. Není-li používáno, nastavte dvoupolohový spínač funkce do polohy ON (zapnuto).
8 OFF - Dočasné zastavení - Je-li bezpečnostním zařízením detekována překážka, brána se zastaví. Jakmile bude překážka odstraněna, brána
zůstane zastavena nebo se v případě aktivace automatického zavírání začne zavírat. Připojte bezpečnostní zařízení ke svorkám [2-C3]. Není-li používáno, nastavte dvoupolohový spínač funkce do polohy ON (zapnuto).
9 OFF - Úplné zastavení - Tato funkce zastaví bránu a potom vyřadí funkci automatické zavírání. Chcete-li opět obnovit pohyb brány, stiskněte tlačítko na klávesnici nebo použijte vysílač. Připojte bezpečnostní zařízení ke svorkám [1-2]. Není-li používáno, nastavte dvoupolohový spínač funkce do polohy ON (zapnuto).
10 OFF - Koncový spínač zpomalení aktivován

Dvoupolohový mikrospínač (4)

1 ON - Pouze zavírání – pomocí příkazového zařízení, které je připojeno ke svorce 2-7 (1 OFF – deaktivace)
1 OFF - Otevírání - zavírání – pomocí příkazového zařízení, které je připojeno ke svorce 2-7 (viz dvoupolohový mikrospínač (10) u funkce 2) (1 ON – deaktivace).
2 ON - Pouze otevírání – pomocí příkazového zařízení, které je připojeno ke svorce 2-3P (2 OFF – deaktivace).
2 OFF - Částečné otevírání – pomocí příkazového zařízení, které je připojeno ke svorce 2-3P (2 ON – deaktivace).
3 ON - Deaktivace optického snímače (3 OFF – aktivace) - pro programování zpomalení, které potřebujete pro aktivaci optického snímače.
4 ON - Nepoužito


POZNÁMKA: provádějte volby pouze se zastaveným motorem a v zavřené poloze.

Nastavení

Mikrospínače pro volbu funkce

Regulátor A.C.T. = Nastavuje dobu, po kterou je brána otevřena. Jakmile tato doba uplyne, bude zahájeno automatické zavírání. Tato doba může být nastavena v rozmezí od 1 do 120 sekund.
Regulátor PAR.OP. = Nastavuje částečné otevření brány. Stisknutím tlačítka pro částečné otevření brány, které je připojeno ke svorce 2-3P, se brána otevře na určenou dobu, která může být nastavena v rozmezí od 0 do 16 sekund.

Další článek ze série Řídící panel pohonu BX 74 -78 si můžete přečíst zde:

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru


Diskuse

Články

Bezpečnostní pokyny BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje