28. 11. 2017

Abyste zcela splnili požadavky určené normami EN 12445 a EN 12453 pro akce týkající se maximálních rázových sil, zpomalení zařízení BX-74/78 je nastaveno tak, aby bylo spuštěno ve vzdálenosti 50 cm od koncových bodů pro otevírání a zavírání. Vše, co musíte při montáži zařízení udělat, je provedení následujícího naprogramování:

Před následující akcí nastavte všechny mikrospínače do polohy OFF (dvoupolohový mikrospínač s 10 funkcemi)

a) - Nastavte mikrospínače 4, 7, 8 a 9 do polohy ON (dvoupolohový mikrospínač s 10 funkcemi) a mikrospínač 3 do polohy OFF (dvoupolohový mikrospínač se 4 funkcemi, optický snímač).
b) - Stiskněte CH1, dokud nezačne blikat červená dioda (po zhruba 3 sekundách). Potom dojde k úplnému otevření a zavření brány.
c) - Jakmile zůstane dioda svítit, znamená to, že je programovací proces ukončen.
d) - Proveďte nastavení mikrospínačů do původní polohy, což je určeno volbou funkcí (viz článek Mikrospínače pro volbu funkce).

Programování zpomalení pohonu brány BX 74-78

Rychlost zpomalení pohybu brány může být při zpomaleném pohybu zařízení změněna pouhým stisknutím tlačítka CH1 (menší zpomalení) nebo tlačítka CH2 (větší zpomalení).

POZNÁMKA: Při první aktivaci karty bude rychle blikat signalizační dioda (PROG LED), což signalizuje, že karta není naprogramována. Jakmile bude karta naprogramována, signalizační dioda zhasne. Chcete-li zpomalení vyřadit, nastavte mikrospínač 10 do polohy ON. Dojde-li během zavírání brány k výpadku proudu a je-li aktivováno zpomalení, po obnovení napájení provede obsluha z bezpečnostních důvodů kompletní zpomalený otevírací a zavírací cyklus.


Další článek ze série Řídící panel pohonu BX 74 -78 si můžete přečíst zde:

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Diskuse

Články

Bezpečnostní pokyny BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 7. díl - Omezovač momentu motoru

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 6. díl - Úpravy opětovného zavírání během otevírání

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 5. díl - Programování zpomalení

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 4. díl - Mikrospínače pro volbu funkce

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 3. díl - Elektrické zapojení pohonu BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 2. díl - Hlavní součásti řídícího panelu pro pohon BX 74-78

Řídící panel pohonu BX 74-78 - 1. díl - Základní popis

Montáž pohonu BX 74-78 - 7. díl - Montáž koncových dorazů

Montáž pohonu BX 74-78 - 6. díl - Odblokování pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 5. díl - Zajištění desky a montáž sestavy pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 4. díl - Standardní instalace pohonu BX 74-78

Montáž pohonu BX 74-78 - 3. díl - Seznam kabelů a minimální průřez vodičů

Montáž pohonu BX 74-78 - 2. díl - Předběžné kontroly, nářadí a materiály

Montáž pohonu BX 74-78 - 1. díl - Popis jednotlivých částí pohonu BX 74-78 a jejich rozměry

Bezpečnostní lišty - 7. díl - Informace pro koncového uživatele

Bezpečnostní lišty - 6. díl - Elektrické zapojení

Bezpečnostní lišty - 5. díl - Úprava nárazové lišty pro různé délky

Bezpečnostní lišty - 4. díl - Instalace, seznam kabelů

Bezpečnostní lišty - 3. díl - Popis jednotlivých částí

Bezpečnostní lišty - 2. díl - Rozměry lišty

Bezpečnostní lišty - 1. díl - Použití, popis, specifikace propojení a technické údaje